Profil Služby Kariéra Kontakty Reference
 
 
 

Správa nemovitostí
Zajišťujeme komplexní správu a údržbu nemovitostí, včetně vedení účetnictví, daňového a právního poradenství. Zajistíme rychlé odstranění havárií. Dále vás zastoupíme v případných soudních sporech nebo exekucích. Podrobněji:

 • pasportizace domů a bytů dle skutečného stavu, zjištění technického vybavení bytu a vypracování seznamu závad, sjednávání potřebných oprav
 • sestavení rozpočtu předpokládaných nákladů na správu, provoz a údržbu společných částí domu
 • sestavení předpisu záloh za užívání pro každou bytovou i nebytovou jednotku, včetně udržování přehledu vlastníků nebo nájemníků
 • vyúčtování záloh na služby, správu domu
 • zajištění odečtů bytových poměrových měřidel
 • upomínání neplatičů a příprava podkladů pro soudní vymáhání dlužných částek
 • uplatňování reklamačních práv a kontrola plnění záručních povinností z uplatněných reklamací
 • předepsané kontroly a revize technických zařízení
 • uzavírání nových smluv s dodavateli médií a služeb
 • zpřístupnění a předání veškerých podkladů výboru společenství, představenstvu družstva, kontrolní komisi nebo pověřeným osobám
 • organizační zajištění shromáždění společenství vlastníků, včetně možnosti elektronického hlasování
 • vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace, atd.

Realitní servis
Nabízíme komplexní služby při prodeji nebo pronájmu bytů
a nebytových prostor, tzn. uzavírání nájemních smluv podle všech platných vyhlášek a zákonů, zajištění propagace a inzerce vaší nabídky či poptávky:

 • prodej nemovitostí - bytů, domů a pozemků
 • prodej komerčních objektů a prostor k podnikání
 • převod členských práv k družstevním bytům
 • pronájem bytů a nebytových prostor
 • veškeré právní služby spojené s realitní transakcí
 • poradenská činnosti v oblasti realit

 

Bezplatná analýza nákladů


Máte zájem o bezplatné zpracování analýzy nákladů pro váš dům?

Dle našich zkušeností pečlivý výběr dodavatelů vede k úsporám
až 45% dosavadních nákladů

Neváhejte, kontaktujte nás emailem na adrese analyza@pronia.cz. 

 

  © Pronia, s.r.o.